417% ROI: Så lönsam blir investeringen i grafdata med Neo4j

Neo4j, världens ledande plattform för grafdata, presenterar en lönsamhetsstudie (Total Economic Impact Study, TEI) som genomförts 2021 av det oberoende analysföretaget Forrester Consulting på uppdrag av Neo4j.

TEI-studien bygger på djupintervjuer med kunder till Neo4j och innehåller kvantitativa bedömningar av affärsnytta, avsedda för beslutsfattare inom IT och dataanalys. Här presenteras analyser av kostnadsbesparingar och affärsnytta som möjliggörs av Neo4j:s plattform för grafdata i scenarion för olika tillämpningar, med både molnbaserade och lokalt driftade lösningar. Studien visar på en modell för att beräkna det ekonomiska utfallet som kan utnyttjas av alla organisationer som överväger att implementera grafteknologi.

https://it-finans.se/neo4j-varldens-ledande-plattform-for-grafdata/  

Keywords: