Den Nya Version Grafdatabas Är Här: Neo4j 5

Neo4j, världens ledande plattform för grafdata, släpper Neo4j 5 – nästa generations grafdatabas. Med Neo4j 5 ökar prestandaförsprånget ytterligare mellan grafdatabaser och traditionella databaser, samtidigt som utskalning och uppskalning med installationer i olika miljöer förenklas: i molnet, hybrid- eller multimoln. Som resultat går det ännu snabbare för företag att skapa och driftsätta intelligenta applikationer i stor skala och det blir möjligt att få ut större värde från sina data.

https://it-kanalen.se/den-nya-version-grafdatabas-ar-har-neo4j-5/  

Keywords: