Derfor bruker han Neo4j som RAG-database: «Perfect fit!»

For å unngå at språkmodeller hallusinerer, innføres Retrievel Augmented Generation (RAG). Jens Kristoffersen mener å ha funnet den perfekte databasen for jobben.

https://www.kode24.no/artikkel/derfor-bruker-han-neo4j-som-rag-database-perfect-fit/81344561  

Keywords: