Det går att lära känna dina kunder utan tredjepartscookies

Googles utfasning av tredjepartscookies innebär en stor omställning för digital marknadsföring och annonsering. Det måste till nya grepp för att engagera kunder, bygga relationer och driva tillväxt i trafik och affärer.

https://it-retail.se/det-gar-att-lara-kanna-dina-kunder-utan-tredjepartscookies/  

Keywords: