Ett stort genombrott för databasindustrin

Neo4j firar publiceringen av ISO:s och IEC:s nya internationella standard för graf-frågespråk (GQL), som definierar datastrukturer och grundläggande insatser för att arbeta med egenskapsgrafer. Den nya GQL-standarden följer efter Neo4js samarbete med andra medlemmar i ISO-kommittén och erkänner kundens efterfrågan på ett standardiserat grafspråk. Denna milstolpe visar på mognaden hos marknaden för grafdatabaser och är ett avgörande ögonblick i databasinnovationens historia.

https://www.dagensinfrastruktur.se/2024/04/19/ett-stort-genombrott-for-databasindustrin/  

Keywords: