Kunskapsgrafers tre trender driver nästa våg av digital transformation

Majoriteten av Neo4j:s kunder har implementerat kunskapsgrafer, och har gjort det inom vitt skilda tillämpningsområden: medicinsk forskning, kompetensinventering, hållbarhet, dataanalys, bedrägeridetektering, regelefterlevnad och maskininlärning.

Read More: https://it-kanalen.se/kunskapsgrafers-tre-trender-driver-nasta-vag-av-digital-transformation/  

Keywords: