Nå kan Neo4j brukes til utforsking og utvikling i kredittkortfri skytjeneste

Mange nettskybaserte tjenester tilbys gratis til brukere med begrensede behov, men ofte er man likevel nødt til å oppgi kredittkortnummer for å ta i bruk tjenesten. Det kan jo være at bruken overgår det som er inkludert i gratisabonnementet, men samtidig kan et slikt krav utgjøre en hindring som mange ikke tar seg bryet med å passere.

https://www.digi.no/artikler/na-kan-neo4j-brukes-til-utforsking-og-utvikling-i-kredittkortfri-skytjeneste/515030  

Keywords: