När världen förändras snabbt passar grafdatabaser bättre för att dra rätt slutsatser

En grafdatabas passar bättre än traditionella databaser för att förstå hur ett bolag ska hantera snabba förändringar. Det var en av slutsatserna när Breakit och Neo4j anordnade ett webinar ihop. Och kontanthanteringsbolaget Paycomplete sammanfattar sitt nya databasprojekt som ”det bästa av två världar”.

https://www.breakit.se/artikel/32858/nar-varlden-forandras-snabbt-passar-grafdatabaser-battre-for-att-dra-ratt-slutsatser  

Keywords: