Neo Technology med huvudkontor i Silicon Valley och utveckling i Malmö, fortsätter framgångsrikt att sälja Neo4j – en så kallad grafdatabas vilket är en ny typ av databas som fungerar särskilt väl för de stora ostrukturerade datamängderna på nätet. Neo Technology säger sig nu ha hundratals betalande kunder och databasen används av tusentals organisationer, varav 20 bland världens 2 000 största företag. Under det senaste året har omsättning, antalet anställda och antalet kunder vuxit till mer än det dubbla. Read the full article.  

Keywords: