Neo4j tar in 2,7 miljarder – “Vi gör det för att vinna”

Svenske Emil Eifrems Neo4j grundades i Malmö 2007, men redan då hade grundarna, dit även Johan Svensson och Peter Neubauer räknas, arbetat på prototypen till sin grafdatabas i många år. Det handlar om en typ av databas som kan visa på en mängd olika samband i stora mängder komplex data, på ett sätt som liknar ett nätverk.

https://www.breakit.se/artikel/29318/neo4j-tar-in-2-7-miljarder-vi-gor-det-for-att-vinna  

Keywords: