Ökad skalbarhet när Neo4j lanserar ny version

Neo4j, en plattform för grafdata, släpper en ny version som ska göra uppskalning och utskalning lättare för användarna. Den nya versionen av grafdatabasen går under namnet Neo4j 5 och ska erbjuda användarna förbättrat frågespråk och snabbare frågeprestanda genom en ny syntax, förbättrad indexering, frågeplanering och exekvering. Neo4j kommenterar att den nya versionen också ska göra

https://dagensopinion.se/veckans-brief/artikel/okad-skalbarhet-nar-neo4j-lanserar-ny-version/  

Keywords: