Digitala tvillingar med grafteknik från Neo4j skapar helt nya möjligheter till verksamhetsutveckling


Snabbt växande marknad för digitala tvillingar som kan återge och simulera komplexa processer och system.

22 september 2022Neo4j, världens ledande plattform för grafdata, möter nu en starkt växande efterfrågan på lösningar som utnyttjar grafteknik för digitala tvillingar. Företag och organisationer använder Neo4j:s verktyg för att i stor skala bygga digitala tvillingar som förenar data från olika källor och gör det möjligt att i detalj analysera processer eller hela verksamheter i nära realtid. 

2022 värderades marknaden för digitala tvillingar till 6,9 miljarder USD och omsättningen beräknas nå 73,5 miljarder USD år 2027. Analysföretaget Gartner förutspår vidare att 25 företag i världen år 2025 kommer att nå 1 miljard USD i intäkter eller kostnadsbesparingar från sina satsningar på digitala tvillingar (Källa: Gartner, Emerging Technologies: Revenue Opportunity Projection of Digital Twins, Alfonso Velosa et al., 16 februari 2022). 

Samtidigt som många inser nyttan med digitala tvillingar kan arbetet med att skapa dessa framstå som betungande. För att fungera realistiskt byggs en digital tvilling upp av enorma mängder data från olika källor och i vitt skilda format. Den kan innehålla detaljer som 3D-modeller, data från redovisningssystem och andra verksamhetssystem eller från IoT-enheter.

En kunskapsgraf ger stora möjligheter att tillgängliggöra komplexa data och skapa flexibla modeller av skeenden och strukturer från verkligheten. Med Neo4j:s grafdatabas som grund kan en digital tvilling i princip användas för att simulera vilken struktur eller process som helst inom alla tänkbara områden. Neo4j:s plattform för grafdata kan samla data från otaliga källor och erbjuder den flexibilitet, prestanda och de analysfunktioner som en större organisation behöver för att effektivt använda sig av digitala tvillingar. Graftekniken tillför bland annat möjligheter till avancerad dataanalys och maskininlärning med digitala tvillingar.

Neo4j Digital Twin Momentum

Kunskapsgrafer med Neo4j används inom ett flertal branscher för att bygga digitala tvillingar. 

Maya Natarajan, chef för produktmarknadsföring på Neo4j, lyfter fram de möjligheter att skapa värde som digitala tvillingar ger för en rad olika branscher: 

– Även om tekniken för digitala tvillingar fortfarande är i en tidig utvecklingsfas har den snabbt blivit ett strategiskt verktyg som både hjälper oss förstå vad som händer i dag och att förutsäga framtiden. Vi kan redan använda digitala tvillingar för att bygga modeller som simulerar allt från leveranskedjor till HR-system och biltillverkning. Med stöd av graftekniken kan digitala tvillingar nå sin fulla potential och skapa det största värdet, säger Maya Natarajan.

Så använder kunderna digitala tvillingar

Neo4j:s grafteknik används i dag för att bygga digitala tvillingar i vitt skilda tillämpningar inom olika branscher. En digital tvilling kan exempelvis skapa insyn i försörjningskedjor med komplexa nätverk, knyta samman data för produktvalidering inom fordonsindustrin eller återge komplexa produktionslinjer inom biovetenskap.

Här följer några exempel på hur företag använder Neo4j:s grafteknik för att driva viktiga satsningar:

CSX Transportation, ledande inom godstransport på järnväg i Nordamerika, valde Neo4j för att hjälpa företaget bygga en digital tvillingmodell av deras fysiska nät.

– Vi insåg snabbt att problemet som vi ville lösa handlade om samband. Vi behövde få bättre förståelse för de komplexa sambanden mellan resurser som lok, järnvägsvagnar, kunder, fraktordrar, med mera. Med Neo4j kan vi effektivt följa, rapportera och visualisera hundratusentals resurser, deras inbördes samband över tid, och hur de uppstår. Genom vår digitala tvilling kan dessutom kunderna få insyn i var deras gods finns och när det kommer fram, vilket skapar nytta även på den sidan av verksamheten, säger Dave Rich, chef för Enterprise Architecture and IT Services på CSX Transportation.

Turku City Data som drivs av Åbo stad i Finland har utvecklat kunskapsgrafen “Smart City”, till stöd för en digital tvilling som hjälper staden att finna lösningar på prioriterade frågor, exempelvis för att spara energi och hitta vägval som ger snabbare transporter med effektivare resursutnyttjande. 

Neanex erbjuder tjänster med digitala tvillingar byggda med Neo4j som ger produktägare möjlighet att skapa en digital tvilling som kan koppla samman alla slags data, från 3D-modeller till bygglov.

Ett globalt läkemedelsföretag har utvecklat en digital tvilling som drivs med Neo4j för att kunna simulera ett flertal scenarion över hela sin leveranskedja, från beslutsfattande, optimeringar av nyckeltal som kostnad och tid, riskbedömning och riskhantering, eller olika alternativ för att utforma en produktionslinje.

Den sammantagna kraften hos graftekniken och digitala tvillingar kan skapa unika konkurrensfördelar. När det digitala landskapet växer kan dessa ”virtuella kopior” av verkligheten få en central roll i att ta fram optimala lösningar som tidigare var otänkbara.

Mer information

För att veta mer om hur organisationer utnyttjar Neo4j i digitala tvillingar, se Building the Rail Network Digital Twin at CSX eller webinariet Optimize Your Supply Chain with Knowledge Graphs, IoT, and Digital Twins som handlar om hur kunskapsgrafer kan stödja digitala tvillingar för att studera leveranskedjor.

Relaterade länkar


Mediakontakt:

Fredrik Pallin

neo4j@prkollektivet.se

0708-114 115

pr@neo4j.com
neo4j.com/pr

Dela nyheten på Twitter

Om Neo4j

Neo4j grundades i Sverige 2007 och är världens ledande plattform för grafdata.
Vi hjälper organisationer och företag – däribland Comcast, ICIJ, NASA, UBS och Volvo Cars – att förstå och förutse hur människor, processer och system hänger ihop. Genom att utgå från sambanden i data ger program som byggs med Neo4j nya insikter inom en rad tillämpningar, bland annat analys och artificiell intelligens, bedrägerispårning, kundrekommendationer och kunskapsgrafer.
Läs mer på neo4j.com och följ oss på @Neo4j.