Entreprenören och investeraren Ola Rollén ansluter till Neo4js styrelse


Malmö, Sverige – 13 februari 2024 – Neo4j®, det ledande företaget inom grafdatabaser och analys, meddelar idag att Ola Rollén utsetts till ny styrelseledamot i företaget.  

Den svenska entreprenören och företagsledaren har grundat investmentbolaget Greenbridge, som redan är en investerare i Neo4j. Ola är idag ordförande för mätteknikföretaget Hexagon, där han även var VD från år 2000 till 2022. 

Utnämningen av Ola Rollén som ny styrelseledamot sker i en spännande tid för Neo4j, då den snabba utvecklingen inom Generative Artificiell Intelligens (GenAI) skapar unika möjligheter för grafdatabaser och analys vilket hjälper förbättra dess noggrannhet, transparens och förklarbarhet samtidigt som hallucinationer minskar. Förändringen sker även när företaget gör stora framsteg med sin målsättning att hjälpa sina kunder, inklusive över 75 procent av alla Fortune 100-företag, att förstå sin data genom att snabbt hitta dolda relationer och mönster över miljarder dataanslutningar.

– Det var väldigt enkelt för mig att tacka ja när jag fick frågan om att bli en del av Neo4js styrelse. Jag är redan bekant med bolaget från min roll som investerare, och jag har på nära håll bevittnat den accelererande utvecklingen av grafteknologi och företagets snabba tillväxt och expansion. Det här är ett naturligt steg för mig, och jag ser fram emot att arbeta närmare resten av styrelsen och hjälpa till med att fortsätta det fantastiska arbete som Neo4j gör,” säger Ola Rollén. 

Med sin omfattande erfarenhet från att bygga världsledande företag och som en erkänd VD och entreprenör internationellt, kommer Olas expertis att vara ett värdefullt bidrag till styrelsens arbete. 

– Det känns fantastiskt att nu välkomna Ola till Neo4j styrelse. Hans långa erfarenhet och delade tro på kraften i grafteknologi är ett positivt och värdefullt tillskott till styrelsens arbete, när vår teknik omformar databasmarknaden och driver bättre GenAI- och analysresultat för våra kunder,” säger säger Emil Eifrém, grundare och VD för Neo4j. 

Neo4j blev i december 2023 utsedd till en Visionär i Gartners Magic Quadrant™ för Cloud Database Management Systems (DBMS) bland 19 andra erkända globala DBMS-leverantörer. Företaget lade förra året till en native-vektorsökning inom sina kärndatabasfunktioner och meddelade strategiska integrationer med Google Cloud Vertex AI och AWS Bedrock som ökar GenAI-prestandan och förhindrar hallucinationer.

Gartner, Magic Quadrant för molndatabashanteringssystem, Adam Ronthal, Rick Greenwald, Xingyu Gu, Ramke Ramakrishnan, Aaron Rosenbaum, Henry Cook, 18 december 2023.

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som avbildas i sina forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer med högsta betyg eller annan utmärkelse. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktapåståenden. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive eventuella garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte.

Om Neo4j

Neo4j, ledaren inom grafdatabaser och analys, hjälper företag att hitta dolda samband och mönster bland miljarder datakopplingar snabbt, lätt och på djupet. Kunder utnyttjar strukturen i sin relaterade data till att hitta nya sätt att lösa sina viktigaste affärsproblem med Neo4js kompletta grafstack och dynamiska community av utvecklare, dataforskare och mjukvaruarkitekter bland hundratals Fortune 500-företag. Besök: neo4j.com.

För mer information, vänligen kontakta:
pr@neo4j.com
neo4j.com/pr

©2023 Neo4j, Inc., Neo Technology®, Neo4j®, Cypher®, Neo4j Bloom™, Neo4j Graph Data Science Library™, Neo4j® Aura™, and Neo4j® AuraDB™ are registered trademarks or a trademark of Neo4j, Inc. All other marks are owned by their respective companies.