Världens ledande företag använder Neo4j för att förbättra cybersäkerheten


Deloitte, Uplevel Security, och Andra utnyttjar grafdatabasteknik för att förhindra cyberbrottslighet

SAN MATEO, Kalifornien – 12 maj 2021Neo4j®, ledande inom grafteknik, annonserade ökat användande bland organisationer som vill utnyttja grafdatabaser för att stärka sina strategier för cybersäkerhet som ett svar på allt mer sofistikerade hot.

Liz Maida, vd och grundare på Uplevel Security, betonade de utmaningar säkerhetsteam står inför och varför grafer är viktiga för att övervinna dem.

“Säkerhetsteam står inför ett överflöd av data, och resursbegränsningar gör det helt enkelt omöjligt att analysera allt. Arbetet med att undersöka varningar är manuellt och tidskrävande. Och även efter att ha gjort ansträngningen det innebär att skapa och hantera korrelationer mellan data, väljer säkerhetsanalytiker vad de ska undersöka utifrån ren instinkt” säger Maida. “Grafer hjälper inte bara till att visualisera data, utan analyserar också underliggande data på ett effektivt sätt.”

Ashkan Rahimian, Cyber-Artificial Intelligence Senior Lead på Deloitte Canada’s Omnia AI, berömde grafanalysers förmåga för att skapa prediktiva analyser och lyfte fram viktiga funktioner i sitt teams Cyber AI Attack Path Modeling-produkt.  

“Majoriteten av säkerhetskontrollerna är undersökande i sin natur, vilket gör att säkerhetsteamen redan där har en nackdel jämfört med angriparna” säger Rahimian. “Genom att utnyttja Neo4j och grafanalys kunde vi skapa Cyber AI Attack Path Modeling-produkten (APM) ett AI-styrt grafbaserat verktyg som tillhandahåller bedömningar och enhetlig visualisering av cyberrisker och attackvägar som hotar en organisations kritiska tillgångar.”

Världens ledande företag använder Neo4j för att förbättra cybersäkerheten

Förluster som tillskrivs cyberbrott förväntas nå 10,5 biljoner USD år 2025, med en årlig ökning på 15 procent. Kostnaderna inkluderar skador och förstörelse av data, stulna pengar, stöld av immateriella rättigheter, personliga och ekonomiska uppgifter, utredning, restaurering och mer. Även om den digitala ekonomin frodas, ser 68 procent av företagsledare att deras cybersäkerhetsrisker också ökar, vilket gör att många känner sig tvungna att investera i rätt verktyg. Gartner förutspår att den globala marknaden för informationssäkerhet kommer att nå svindlande 170,4 miljarder USD år 2022.

På tal om farorna med linjärt tänkande i en utvecklande värld med cyberbrottslighet, säger John Lambert, en framstående ingenjör på Microsoft, att “Försvarare tänker i listor. Angripare tänker i grafer. Så länge detta stämmer, vinner angriparna” Angripare stärker ofta sina attacker med nätverksbaserade metoder, och döljer sedan sina spår med hjälp av flera lager av störningar, vilket försinkar utredare och stör traditionell teknik som är byggd för att avslöja direkta relationer. Dessa kraftfulla metoder har potential att avväpna datasäkerhetsteam som inte är utrustade med de verktyg som kan upptäcka sådana hot. 

Enligt Jim Webber, chefsforskare på Neo4j, ser säkerhetsteam inte systemet som en helhet, medan angripare undersöker hur tillgångar är relaterade, vilket blottar en sårbar del av nätverket, så att de kan navigera genom grafen med hjälp av metoder som “spear phishing”. 

“Det blir allt mer uppenbart, i ett ständigt föränderligt digitalt landskap, att det är kritiskt att hålla jämna steg med cyberbrottslingar och deras sofistikerade tekniker” säger Webber. “Relationer mellan data är kärnan i att bygga moderna, intelligenta applikationer, och grafer är verkligen användbara för att göra nya, insiktsfulla upptäckter kopplade till ditt företag och dina kunder, oavsett om det handlar om att hålla reda på datatillgångar, säkerhetsanalyser eller djupare undersökning av hot.”

Med en grafdatabas kan cybersäkerhetsteam få en korrelerad och kontextualiserad översikt över alla sina tillgångar, så att de kan förstå nätverket som en helhet. Grafer hjälper också till att analysera underliggande data, så att utredare kan känna igen kluster av korrelerade varningar när de dyker upp.  

Mer om Neo4j för cybersäkerhet

Data växer och blir den mest värdefulla tillgången ett företag har. Med kraften i grafteknik får säkerhetsteam tillgång till relationer i sina befintliga databaser, vilket skapar värdefulla möjligheter till upptäckt och innovation. Grafer ger cybersäkerhetsteam konkurrensfördelar med snabb screening, förbättrad leveranstid, rekommendationskvalitet och ett minskat antal falska positiva resultat, vilket i slutändan gör det möjligt för dem att förebygga cyberhot.  

Mer information

För mer information, se presentationen om cybersäkerhet och grafteknik vid det gångna årets Big Data- och AI-konferens i Toronto. 

Se Connections: Graphs for Cybersecurity, ett tidigare evenemang som handlade om det nuvarande cybersäkerhetslandskapet, med presentationer av Neo4j-experter och -kunder, inklusive Deloitte, Palo Alto Networks och Uplevel Security. 

 Resurser

Om Neo4j

Neo4j är ledande inom grafdatabasteknik. Som världens mest använda grafdatabas, hjälper vi globala varumärken – däribland Comcast, NASA, UBS och Volvo Cars – att avslöja och förutsäga hur människor, processer och system hänger ihop. Med hjälp av denna metod som i första hand ser på relationer, kan program som byggts med hjälp av Neo4j hantera utmaningar som uppstår i samband med relaterad data, inklusive analys och artificiell intelligens, upptäckt av bedrägerier, rekommendationer i realtid och kunskapsgrafer. Läs mer på neo4j.com

Dela detta på Twitter

Kontakt:
pr@neo4j.com
neo4j.com/news/

© 2021 Neo4j, Inc., Neo Technology®, Neo4j®, Cypher®, Neo4j® Bloom™ och Neo4j® Aura™ är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Neo4j, Inc. Alla andra märken ägs av deras respektive företag.