Vi introducerar Neo4j Aura Enterprise: den molnbaserade grafdatabasen som används av ledande varumärken


Boston Scientific, Dun & Bradstreet, PwC och flera andra har börjat använda Aura för uppdragskritiska användningsområden

SAN MATEO, Kalifornien – 27 januari, 2021Neo4j®, som är ledande inom grafteknik, annonserade idag allmän tillgång till Neo4j Aura™ Enterprise, den fullt förvaltade molndatabasen från Neo4j för organisationer som bygger oumbärliga, högpresterande grafapplikationer.

Aura Enterprise förkortar avsevärt den tid det tar för en investering att skapa värde, vilket gör det möjligt för kunder att nå produktionsstadiet snabbare än med motsvarande alternativ på plats. Organisationer kan nu fokusera fullt ut på att bygga högpresterande, grafdrivna applikationer snabbt, utan att behöva oroa sig över infrastruktur eller underhåll.

Nya och befintliga kunder har börjat använda Neo4j Aura Enterprise över en mängd olika användningsområden för att förenkla hanteringen och underhållet av sina grafdrivna applikationer.

Nya och befintliga kunder har börjat använda Neo4j Aura Enterprise över en mängd olika användningsområden för att förenkla hanteringen och underhållet av sina grafdrivna applikationer.

Neo4j Aura Enterprise är den mest använda och pålitliga plattformen för grafteknik som är specifikt konstruerad för molnbaserade företagsprojekt. Aura Enterprise uppfyller organisationers höga krav på att kunna säkra massiva, högt relaterade dataset på detaljnivå, utan att behöva kompromissa med prestandan. Detta bevisas av tidiga användare inom bank-, myndighets- och sjukvårdssektorn.

Den inledande efterfrågan har varit stor, där organisationer såsom Levi Strauss & Co., Adeo och The Orchard har valt Aura för problemfri användning av grafdatabaser. Även kunder som är nya inom grafteknik har snabbt anammat lösningen för att ta hand om sina mest komplexa data- och analysproblem. 

Kunder använder Aura Enterprise för digital transformation, hantering av distributionskedjor, rekommendationsmotorer, bedrägeridetektion, kunskapsgrafer, regelefterlevnad och mer.

Dun & Bradstreet: använder Aura Enterprise för att motverka penningtvätt och andra ekonomiska brott

Dun & Bradstreet tillhandahåller kommersiell data, analyser och insikter åt företag av olika storlekar och från olika internationella branscher. Matthew Voss, Identity Insights Leader på Dun & Bradstreet, förklarade hur hans team utnyttjar Neo4j Aura Enterprise för att stärka sina affärsstrategier.

“Vi använder Neo4j för att stödja vår verksamhet inom relationshantering, inklusive länkad och matchad data”, säger Voss. “Neo4j hjälper oss att svara på frågor som rör relaterad data i realtid, inklusive information om slutliga verkliga huvudmän (Ultimate Beneficial Ownership). Neo4j Aura Enterprise passar väl ihop med Dun & Bradstreets molnstrategi och hjälper oss att leverera den grundliga kunskap som våra klienter behöver för att vidta informerade åtgärder utifrån efterlevnadsbeslut som tas i rätt tid.”

Boston Scientific: smidig verksamhet över komplexa leveranskedjor med Neo4j Aura Enterprise

Boston Scientific är en ledande tillverkare av innovativa medicintekniska enheter och lösningar för patienter, läkare och sjukhus över hela världen. Med fokus på kvalitetssäkring på högsta nivå, vände sig Eric Wespi, dataanalytiker vid Boston Scientific, till Neo4j Aura Enterprise för att få hjälp med att kartlägga de invecklade uppgifterna i deras många komplexa leveranskedjor och processer.

“Vi har använt Neo4j för att hålla reda på och analysera vår tillverkningsdata i flera år”, berättade Wespi. “Flexibiliteten hos datamodellen och den analytiska kapacitet som finns i Neo4j gör att vi kan se relationer mellan tillverkningspartier som helt enkelt inte skulle vara möjligt med andra verktyg. Driftsättning av detta projekt på Neo4j Aura Enterprise gör att vi kan optimera våra modeller och fokusera på analys av kvalitetskontroll, samtidigt som vi vet att hanteringen av vår grafdatabas sköts på rätt sätt.”

PwC: driver nästa generations lösningar för upptäckt av finansiella bedrägerier med hjälp av Neo4j Aura Enterprise

Ivan Zasarsky, Partner, Practice Leader för ekonomisk brottslighet hos PwC Canada och teammedlem inom global ekonomisk brottslighet, har över 25 års inhemsk och global erfarenhet av både drift och transformation av ledande övervaknings- och bevakningsprogram. Han förklarade varför Neo4j Aura Enterprise valdes för att stödja nästa generations användning för upptäckt av bedrägerier och motverkande av penningtvätt.

 “Våra kunder förväntar sig molnbaserade driftsättningslösningar för sina mest akuta data- och analysproblem, vilket gör Neo4j Aura Enterprise till ett viktigt val”, säger Zasarsky. “Med Aura har vi möjlighet att driva vår strategi för bedrägeriupptäckt och motverkande av penningtvätt, vilket gör det möjligt för vårt team att fokusera på att snabbt skapa prototyper av relaterad data för varje unikt användningsfall, istället för att lägga tid på administrativa uppgifter. På PwC prioriterar vi de unika behoven hos våra kunder, vilket inkluderar de största nationella och globala bankerna. Aura uppfyller de krav på försäkran, tillit och säkerhet som efterfrågas av kraftigt reglerade sektorer.”  

Grafer i molnet

I december publicerade Gartner “Understanding When Graph Technologies Are Best for Your Business Use Case”*. 

I rapporten står det att “på grund av större tillgång på grafbaserade verktyg och molnbaserade databeräkningar, är det nu möjligt att hitta relationer i data med hjälp av grafalgoritmer och -tekniker i stor skala. Det utgör grunden för många moderna data- och analysfunktioner.” 

Rapporten påpekar också att “analysverktyg kan tillämpas på grundläggande grafstrukturer som generellt representerar en typ av entitet eller ovanpå kunskapsgrafer där flera entiteter och relationer representeras. Grafer är också kritiska för att möjliggöra bearbetning av naturligt språk och data fabrics. De kan också förbättra och påskynda dataframställning, artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML).”

*Gartner, “Understanding When Graph Technologies Are Best for Your Business Use Case”, Jim Hare, et al., 2 december 2020.

Mer information om Neo4j Aura Enterprise

Aura Enterprise uppfyller företagsmässiga krav i globala, verksamhetskritiska program. Det bygger på enkelheten i Aura Professional för att kunna tillhandahålla:

  • Prestanda i stor skala: Hantering av stora dataset med miljarder noder och relationer för blixtsnabb prestanda vid förfrågningar med en optimerad molndatabas. 

  • Säkerhet i företagsklass: Heltäckande kryptering, inbyggd VPC-isolering och rollbaserad åtkomstkontroll på nodnivå för att säkra massiva dataset med grafer.

  • Förutsägbar prissättning: Transparent, enkel förbrukningsbaserad prissättning, i kombination med skalning på begäran för maximala kostnadsbesparingar.

  • Pålitlighet för uppdragskritisk användning: ACID-kompatibel, självläkande arkitektur som ger en garanterad 99,95 % drifttid för tjänsten. Uppgraderingar och patchar installeras utan driftstopp.

  • Support dygnet runt: Premiumsupport med en timmes svarstid för kritiska fel med tillgång till den största communityn med grafanvändare, vilket garanterar att användarna har allt de behöver för sin nästa revolutionerande applikation.

Mer information

Läs mer om Neo4j Aura Enterprise här blog post, eller delta Connections: Neo4j in the Cloud digital event den 24 februari.

 Resurser

Om Neo4j

Neo4j är ledande inom grafdatabasteknik. Som världens mest använda grafdatabas, hjälper vi globala varumärken – däribland Comcast, NASA, UBS och Volvo Cars – att avslöja och förutsäga hur människor, processer och system hänger ihop. Med hjälp av denna metod som i första hand ser på relationer, kan program som byggts med hjälp av Neo4j hantera utmaningar som uppstår i samband med anslutna data, inklusive analys och artificiell intelligens, upptäckt av bedrägerier, rekommendationer i realtid and kunskapsgrafer. Läs mer på neo4j.com

Share this on Twitter

Kontakt:
pr@neo4j.com
neo4j.com/news/

© 2021 Neo4j, Inc., Neo Technology®, Neo4j®, Cypher®, Neo4j® Bloom™ och Neo4j® Aura™ är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Neo4j, Inc. Alla andra märken ägs av deras respektive företag.