NASA, ICIJ, ATPCO, Lyft och andra väljer Neo4j för sina kunskapsgrafer


Neo4j ser ökad efterfrågan på kunskapsgrafer för storföretag: Enligt en oberoende undersökning planerar 89% av de marknadsledande IT-företagen att öka sin användning av kunskapsgrafer


SAN MATEO, Kalifornien – 23 september, 2020Neo4j®, ledande inom grafteknik, tillkännagav ett snabbstartsprogram för att stödja företagets snabbt växande kundbas för kunskapsgrafer. Denna marknadsutveckling bekräftas i resultaten från den oberoende undersökningen "Technology Executive Priorities for Knowledge Graphs” som nyligen utfördes av Pulse. Enligt denna undersökning är det just nu en kraftigt stigande efterfrågan på kunskapsgrafer hos storföretag. 

På den mest grundläggande nivån används kunskapsgrafer till att dela information, eller som grund för datahantering och datastyrning och som en Data Fabric. Många Neo4j-kunder använder även kunskapsgrafer för allmänna analyser, prognostisering, planering av vad-händer-om-scenarier och i ökad utsträckning för att kontextualisera AI (artificiell intelligens) och maskininlärningssystem. I takt med att kunskapsgrafer integreras i företagens affärssystem används de mer och mer för processinitiering och processautomatisering. 

Neo4j förväntar sig ett ökat behov av kunskapsgrafteknik bland storföretag, en prognos som bekräftas av undersökningsresultaten från Pulse. Majoriteten av IT-beslutsfattarna som tillfrågades (89%) har en aktiv plan för att utöka användningen av kunskapsgrafer de närmaste 12 månaderna. Dessutom anser 92% av de tillfrågade att kunskapsgrafer förbättrar noggrannheten av maskininlärningen och relaterade processer. 

En överväldigande majoritet av teknikcheferna (97%) tror att det finns potential inom deras organisationer för ökad användning av kunskapsgrafer. De tre främsta skälen till att öka användningen av kunskapsgrafer är att förbättra systemen för maskininlärning och artificiell intelligens (60%), öppna nya intäktsströmmar (50%) och koppla ihop datasilor för att göra information mer tillgänglig (50%). 

Bildtext: Neo4j förväntar sig att efterfrågan av kunskapsgrafteknik bland storföretag kommer att öka exponentiellt. Enligt ledande IT-chefer kommer de största drivkrafterna för ökad användning att vara maskininlärning, AI samt att öppna nya intäktsmöjligheter och koppla ihop datasilor. 

Flera faktorer bidrar till att öka efterfrågan på kunskapsgrafer. Global påverkan från COVID-19-pandemin och sekundära problem som exempelvis störningar i leverantörskedjan belyser problemet med gamla, oflexibla och ineffektiva system som driver organisationer och nätverk till bristningsgränsen. Distansarbetare kräver i ökad utsträckning strukturerad, ordnad information som ofta är förgänglig, underförstådd och odokumenterad. Att använda relevant kunskap är det enskilt viktigaste verktyget ett företag har för att förbli flexibelt, kreativt och motståndskraftigt på en osäker och intensiv marknad. 

 Kunder som framgångsrikt använder Neo4j-kunskapsgrafer

Neo4j-kunskapsgrafer ger fullständig insyn i data, processer, produkter, kunder och – viktigast av allt – hur de alla samverkar. Som en följd kan organisationer se helheten och fatta mer välgrundade beslut. Neo4j:s inhemska grafdatabas ger en flexibel och intuitiv representation av verklighetens komplexitet, och fångar på ett naturligt sätt kontextuell information och gör fragmenterad data enhetlig. Resultatet är relevant, aktuell data som driver prognoser och åtgärder baserade på holistisk information.

Neo4j används för närvarande av ICIJ (International Consortium of Investigative Journalism) för arbete med FinCEN filerna. Neo4j har samarbetat med ICIJ sedan den stora Panama Papers-utredningen 2016, vilken har lett till ersättning för mer än $1.2 miljarder skatteintäkter i 22 länder, och med pågående utredningar om skatteflykt i fler än 82 länder. År 2017 vann ICIJ Pulitzer-priset för sitt reportage om Panama Papers.

Organisationer som har infört Neo4j-kunskapsgrafer har en bra utgångspunkt för agilt beslutsfattande. Här är några exempel på hur de använder Neo4j för att stödja kritiska projekt:

"Med hjälp av Neo4j hittade en medarbetare från vårt Orion-projekt information från Apollo-projektet, vilket förhindrade ett problem, och resulterade i att vi sparade mer än två års arbete och en miljon dollar av skattebetalarnas medel."  David Meza, ledande kunskapsarkitekt hos NASA 

“Nittio procent av Lyfts dataanalytiker använder Amundsen [kunskapsgraf som använder Neo4j] varje vecka för att utföra sina jobb. Vi såg även att detta verktyg har ökat produktiviteten för hela dataanalysorganisationen med cirka 30%.” – Tamika Tannis, programvaruingenjör, Lyft.

Enligt Jussi Vira, vd för Turku City Data i Åbo, valde de Neo4j för sina stadsomfattande kunskapsgrafer – n-broar – eftersom den egenskapsbaserade grafmodellen gör att de kontinuerligt kan skriva tillbaka till grafen och härleda bättre lösningar för att stödja stadens mål. 

“Med Neo4j som grund för n-broarna kan Turku City Data använda kontextuell AI för att på ett smartare sätt lösa stadens problem i takt med att de uppstår. Detta gör i sin tur att tiden till nästa projekt minskar dramatiskt,” sa Vira. “Till exempel, n-broar gjorde att Åbo stad kunde fatta snabba beslut kring COVID-19-relaterade problem, som till exempel att leverera mat till äldre med hemtjänst. Med hjälp av grafteknik bestäms vilka rutter genom staden som ger optimal leveranshastighet och som optimerar transportresurserna samtidigt som kylkedjekrav uppfylls. Denna grafbaserade ruttoptimering underlättar planeringen och styrningen av säker och resurseffektiv matdistribution.”

Covidgraph.org ger forskare ett nytt sätt att analysera publikationer, gener, proteiner och sjukdomar. Webbtjänsten har visat sig vara en ovärderlig resurs för att hitta behandlingar och vacciner i avsaknad av långsiktiga kliniska prövningar och sakutlåtande av andra forskare.

NEORIS HealthCheck gör att företag kan förstå varje anställds hälsa och se hur infektionstrender kommer att påverka anställda på en specifik arbetsplats. Anställda kan även logga in och dela kritisk information om sin hälsa för att hjälpa organisationen att tillhandahålla hjälp och riktlinjer.

eBay för Google Assistant använder en Neo4j-kunskapsgraf för att visa kontextuell information under en shoppingupplevelse. Ingenjörerna på eBay visste att om de vill tillhandahålla en chattbot till sina användare så måste tjänsten ha en hög motståndskraft och tillgänglighet samt ge bra svar på några millisekunder.

Det tyska centret för diabetesforskning samlar in stora mängder data från ett stort antal platser. De har byggt en databas för att ge sitt team med 400 forskare en helhetssyn över all tillgänglig information, vilket gör att de kan få insikter om orsakerna till diabetes och sjukdomens förlopp.

ATPCO har implementerat en Neo4j-baserad prissättningsmotor för flygbiljettpriser. Neo4j används i minst fem av de primära datatjänsterna som erbjuds, från biljettpriser till beräkning av flygskatter. Att ta fram konkurrenskraftiga priser på flygresor kräver hög kapacitet för komplexa databearbetningar då det finns mer än 100 miljarder produktkombinationer.

Snabbare driftsättning av kunskapsgrafer

Med Neo4j:s snabbstartstjänst för kunskapsgrafer planeras och byggs en lösning som gör att företag kan gå från ingen kunskapsgraf till en fullt fungerande kunskapsgraf på bara åtta veckor. Experter från Neo4j använder ett färdigbyggt, anpassningsbart lösningsramverk med beprövad kod, modeller och komponenter till att bygga en domänspecifik kunskapsgraf. Exempel på ramverk som stöds är datamodeller och ontologier för ekonomisystem, leveranskedjor, sekretessefterlevnad samt kund-, medarbetar- och patientinformation. Tjänsterna omfattar:

  • Installation och konfiguration av Neo4j

  • Införande av ett lösningsramverk och anpassning av en datamodell

  • Transformering av data till ett semantiskt format

  • Datarensning, tillämpning av modellbegränsningar och entitetsmatchning

  • Användning av grafanalys och maskininlärning för att omforma och färdigställa en kunskapsgraf

  • Prestandatestning och finjustering för att säkerställa optimala resultat

Mer information

Du kan ladda ned en sammanfattning av undersökningen “Technology Executive Priorities for Knowledge Graphs”.

Om du vill veta mer om hur Neo4j:s kunskapsgrafer används hos NASA och BMO Financial Group kan du titta på detta Neo4j-kundevent med fokus på grafer.

Läs mer om Neo4j:s snabbstartsprogram för kunskapsgrafer här

Resurser

Om Neo4j

Neo4j är ledande inom grafdatabasteknik. Som världens mest använda grafdatabas hjälper vi globala varumärken – inklusive Comcast, NASA, UBS och Volvo Cars – med att avslöja och förutse hur människor, processer och system hänger ihop. Med hjälp av denna metod som i första hand ser på relationer, tar program som byggts med Neo4j itu med utmaningar knutna till relaterad data, såsom analys och artificiell intelligens, bedrägerispårning, rekommendationer i realtid och kunskapsgrafer. Läs mer på neo4j.com

Dela detta på Twitter

Kontakt:
pr@neo4j.com
neo4j.com/news/

© 2020 Neo4j, Inc., Neo Technology®, Neo4j®, Cypher®, Neo4j® Bloom™ och Neo4j® Aura™ är registrerade varumärken eller ett varumärke som tillhör Neo4j, Inc. Alla andra märken ägs av sina respektive företag.