Neo4j introducerar framtidens grafdatabas: Neo4j 4.0


Marknadsledaren inom grafdatabaser lanserar den definitiva grunden för länkad data, byggd för obegränsad skalbarhet och maximal flexibilitet för utvecklare

SAN MATEO, Kalifornien – 4 februari 2020 – Svenska Neo4j, den ledande plattformen för grafdatabaser, meddelar idag att de lanserar den hittills viktigaste produktreleasen på marknaden för grafteknologi, Neo4j 4.0.

Neo4j 4.0 är utvecklad för att kunna möta de breda och komplexa utmaningar som väntar modern applikationsutveckling under det kommande decenniet, till exempel genom att stödja obegränsad skalbarhet, intelligent datakontext och en säkerhetsmodell som uppfyller högt ställda krav. Flera stora företag använder redan Neo4j 4.0 för att bygga intelligenta applikationer som tillvaratar insikter om relationer i deras data.

[Med Neo4j 4.0 hanteras de breda och komplexa utmaningarna som ingår i modern applikationsutveckling, som exempelvis obegränsad skalbarhet, intelligent datakontext och en säkerhetsmodell som uppfyller högt ställda krav.]

Emil Eifrem, VD och medgrundare av Neo4j, förklarar hur företag som använder Neo4j 4.0 inte behöver kompromissa mellan prestanda, flexibilitet och underhåll.

"Jag tror att Neo4j 4.0 kommer att sätta nivån för all grafdatabasteknologi under det kommande decenniet och därefter. Vi har gjort en enorm teknisk investering för att höja nivån på skalbarhet, prestanda och säkerhet – något som man ska förvänta sig av en grafdatabas och från databaser i allmänhet. Våra kunder utmanar oss ständigt med nya användningsområden för grafteknologi, vilka i sin tur kräver obegränsad skalbarhet, samt flexibilitet inom både utveckling och distribution, samtidigt som säkerhet och integritet ska upprätthållas. Det är svåra utmaningar som ska mötas, men Neo4j 4.0 lever redan upp till dessa krav”.  

Nya krav på intelligenta applikationer 

Länkad data har blivit en allt viktigare faktor för modern applikationsutveckling – oavsett om organisationer använder automatiserade beslutskriterier, avancerad analys, maskininlärning och artificiell intelligens. Neo4j 4.0 hanterar de breda och komplexa problem som dagens intelligenta applikationer kräver: 

Obegränsad skalbarhet: Datavolymer växer stadigt och obevekligt och applikationernas prestanda får inte begränsas av stora datavolymer. Applikationer behöver skala upp – och ut – för att kunna hantera större volymer samtidigt som prestandan bibehålls över en växande mångfald av arkitekturer, såväl lokalt administrerade, som hybrid- och molnarkitekturer.

Dynamisk kontext: Applikationer behöver databaser som anpassar sig till komplexiteten, dynamiken och oförutsägbarheten i datan. Effektiva applikationer tillvaratar insikter om relationer i datan, för att i realtid avslöja kontext och orsakssamband.

Säkerhet och datasekretess: I takt med att regelverk och förordningar utvecklas, blir individer och institutioner allt mer medvetna om hur och var personuppgifter används. Applikationsutvecklare måste snabbt och säkert kunna bygga applikationer som svarar mot dessa behov.

Intelligens och inlärning: Applikationer kommer att utgöra komponenter i komplexa system som tillämpar maskininlärning och AI. För att bygga AI som skapar mervärde måste framtidens applikationer kunna använda data science tvärs över olika system, och i realtid finna och utnyttja relationer i deras data.

Neo4j 4.0 i korthet

Några höjdpunkter i Neo4j 4.0 är: 

Sharding och federation: Neo4j 4.0 stödjer horisontell skalning. Organisationer med stort behov av skalning kan nu dra nytta av Neo4js höga prestanda vid hantering av länkad data, jämfört med andra databaslösningar, oavsett datavolym.

Arkitektur med stöd för reaktiv programmering: Neo4j 4.0 stödjer reaktiv programmering, vilket ger utvecklare full kontroll över hur deras applikationer interagerar med databasen, till exempel genom robusta datapipelines, dataströmmar och maskininlärning.

Flexibel arkitektur: Neo4j 4.0 erbjuder fullt utbyggd support för att drifta ett stort antal databaser i ett gemensamt kluster, samtidigt som datan i de olika databaserna separeras.

Avancerad säkerhetsmodell: Neo4j 4.0 ger utvecklare och administratörer finmaskig kontroll över tillgång till data som är känslig utifrån säkerhets- eller integritetssynpunkt. Denna avancerade säkerhetsmodell ger möjlighet att kontrollera att enbart rätt användare får tillgång till känslig data. Detta öppnar upp nya potentiella graf-drivna användarfall inom områden som hanterar känslig information, till exempel medicinsk forskning.

Över 75 % av företagen på Fortune 100-listan använder Neo4j för att utnyttja de relationer och den intelligens som döljs i deras data. Flera av dessa företag använder redan Neo4j 4.0 för att lösa sina tuffaste datautmaningar. 

Läs mer om Neo4j 4.0

Mer information om Neo4j 4.0 finns här. Läs mer om lanseringen av 4.0 i detta blogginlägg.

Resources

Om Neo4j

Neo4j är den ledande grafdatabasplattformen. Den driver innovation och konkurrensfördelar hos bolag som Airbus, Comcast, eBay, NASA, UBS, Walmart och många andra. Tusentals community-utvecklade distributioner och över 400 kunder använder Neo4j för att tillvarata och utnyttja värdet av de relationer som finns i deras data, för att avslöja hur människor, processer, platser och system hänger samman. Med ett fokus på “relationships-first”, kan applikationer byggda på Neo4j framgångsrikt tackla komplexa problem av grafkaraktär, såsom artificiell intelligens, identifiering av bedrägerier, realtidsrekommendationer och Master Data Management. Läs mer på neo4j.com