Neo4j gör sin grafdatabas tillgänglig för alla – med molndatabastjänsten Neo4j Aura


Neo4js grafdatabas, som används av 75 procent av alla bolag på Fortune 100-listan, blir nu tillgänglig för små och medelstora företag


SAN MATEO, Kalifornien – 6:e november, 2019 – Idag meddelar Neo4j, som är världsledande inom grafdatabaser, att man breddar sitt erbjudande från att vara en så kallad Enterprise SaaS, till att även erbjuda molndatabastjänsten Neo4j Aura. Neo4j Aura är den första fullt administrerade tjänst som erbjuder en databas designad och byggd från grunden för att lösa grafproblem.

Neo4j är, till skillnad från andra grafdatabaser och traditionella relationsdatabaser, byggd från grunden för att tillvarata värdet av de relationer som finns i datat. Neo4j erbjuder därför ojämförligt hög prestanda i queries över stora, komplexa datavolymer.

Med Neo4j Aura kan användare dra nytta av en av världens mest populära grafdatabaser via en okomplicerad tjänst i molnet. Neo4j Auras databas som tjänst är det idealiska valet för att analysera hur människor, processer, platser och system är relaterade till varandra.

Neo4j Aura har utformats för att passa behoven hos små och medelstora företag, startups, avdelningsprojekt och enskilda utvecklare. Med Neo4j Aura kan användare fokusera på att bygga sina grafdrivna applikationer, alltmedan den dagliga administrationen av deras databas överlåts till samma ingenjörer som har byggt världens ledande grafdatabas, Neo4j.

Discover what makes Neo4j Aura unique.

Bildtext: ​Neo4j Aura™ levererar världens mest kraftfulla, skalbara och flexibla grafdatabas som en fullständigt automatiserad och fullt administrerad tjänst.

​”Vi grundade Neo4j med målet att hjälpa världen att förstå hur data hänger samman. Det uppenbara nästa steget för att komma närmare det målet är att lansera Neo4j Aura”, säger Emil Eifrem, VD och medgrundare på Neo4j, och fortsätter:

“Vi ville ta itu med de praktiska problem som enskilda utvecklare och små till medelstora företag har, och göra grafteknologi tillgänglig för alla. Databasanvändare ska kunna fokusera på innovation och inte behöva bekymra sig över databasadministration. Därför har vi gjort det väldigt enkelt för vem som helst att komma igång och börja arbeta med en grafdatabas”, säger Emil Eifrem.

Det latinamerikanska företaget ​Minka, som tillhandahåller finansiella tjänster i molnet, valde Neo4j Aura för att modernisera Colombias infrastruktur för automatiserade clearingcentralstransaktioner. Minka använder Neo4j Aura för att lagra transaktionsdata i landets modernaste betalningssystem, ​Transferencias Ya, som för närvarande hanterar realtidsbetalningar för åtta av Colombias banker. Planen är att omfatta landets alla 27 banker och hantera 300 transaktioner per sekund.

“Neo4j Aura är en del av det robusta transaktionsbehandlingssystem som ligger till grund för Transferencias Ya, vilket används för att lagra transaktionsposter och referenser för att maximera effektiviteten och säkerställa att överföringar sker i realtid. Eftersom Neo4j Aura är en fullt administrerad tjänst tar den hand om den dagliga driften av grafdatabasen, hanterar säkerhetskopior och administrerar och underhåller kluster som säkerställer tillgänglighet och databeständighet. Neo4j Auras garantier för databeständighet med kluster och ACID-transaktioner är av största vikt för att bygga förtroende bland Transferencias Yas användare”, säger Tomislav Biscan, Chief Technology Officer, på Minka.

Mer om Neo4j Aura

Med Neo4j Aura kan data-arkitekter och data scientists driftsätta och anpassa kapaciteten för Neo4j som motor i applikationer som analyserar data som är rik på relationer. Användarna slipper lägga tid och energi på administration, som de tycker är ointressant‚ och kan istället fokusera på att utveckla moderna och effektiva applikationer som tillvaratar insikter om relationer i datat, exempelvis inom 360-graders vy av kund, identifiering av bedrägerier, maskininlärning och Master Data Management.

Neo4j är Aura flexibel, pålitlig och utvecklarvänlig. Viktiga funktioner inkluderar:

  • Ingen administration: Oroa dig aldrig för servrar igen. Leverans och driftsättning av Neo4j Aura sker med ett klick, vilket avsevärt accelererar utveckling och distribution av intelligenta applikationer som drivs av Neo4j i molnet.
  • Enkel prissättning: Betala enbart för det du behöver med kapacitetsbaserad prissättning som är enkel och lätt att förstå. Med fasta timtariffer per kapacitet blir kostnaderna förutsägbara och lättolkade.
  • Tillgänglighet 24/7: Neo4j Aura är inte bara feltolerant och självläkande, utan även designad för hög tillgänglighet. Neo4j Aura hanterar komplexa processer som tuning, säkerhetsuppdateringar, mjukvaruuppdateringar och konfigurationsändringar utan driftavbrott.
  • Ändra kapacitet vid behov: Skala enkelt upp eller ner efter dina behov. Neo4j Aura ändrar automatisk storleken på databasen utan att störa ditt arbetsflöde.
  • Garanterad databeständighet: Dataintegritet upprätthålls med hjälp av ​ACID-transaktioner. Neo4j Aura replikerar data över tre separata fysiska diskar för att säkerställa datats beständighet. Dessutom säkerhetskopieras data dagligen med en lagringspolicy på sju dagar.
  • Hög säkerhet: Neo4j Aura erbjuder inbyggd autentisering och end-to-end datakryptering och har stöd för flera databasanvändare med lösenordsautentisering via TLS-krypterade anslutningar. All datalagring, inkluderat säkerhetskopior, är krypterad.
  • Enkel datainläsning: Oavsett om du migrerar en befintlig Neo4j-databas eller importerar data från en annan datakälla än Neo4j, är det enkelt att komma igång med dataimport genom att använda ett okomplicerat command-line verktyg eller med CSV som överföringsformat.
För mer information: Vem som helst kan börja användaNeo4j Aura genom ett par enkla steg www.neo4j.com/aura

Om Neo4j

Neo4j är den ledande grafdatabasplattformen. Den driver innovation och konkurrensfördelar hos bolag som Airbus, ComcasteBayNASAUBSWalmart och många andra. Tusentals community-utvecklade distributioner och över 300 kunder använder Neo4j för att tillvarata och utnyttja värdet av de relationer som finns i deras data, för att avslöja hur människor, processer, platser och system hänger samman. Med ett fokus på “relationships-first”, kan applikationer byggda på Neo4j framgångsrikt tackla komplexa problem av grafkaraktär, såsom artificiell intelligens, identifiering av bedrägerier, realtidsrekommendationer och Master Data Management. Läs mer på neo4j.com.